Personal Coaching

Change Your Life

Kiedy stare schematy i doświadczenia przestają mieć dla ciebie znaczenie,
Pojawia się zdolność widzenia i rozumienia związków pomiędzy rzeczami,
które były dotychczas poza twoją uwagą.

 

 

- Chcesz poznać sekret jak zyskać bezcenną przychylność klientów ?

- Planujesz stworzyć zintegrowany i odpowiednio zmotywowany personel ?

- Potrzebujesz budować trwałe relacje klientów ?
- Chcesz zbudować dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec swojej firmy ?

 

- Uczymy praktycznych umiejętności oraz dajemy sprawdzone rozwiązania.

- Pokazujemy jak w prosty sposób rozwiązać nietypowe sytuacje, tak aby klient zawsze był zadowolony, polecił firmę znajomym oraz stale powracał.

- Personel stanie się bardziej zintegrowany i zrozumie zasady działające na linii pracownik – klient.

- Wzmacniamy niezwykle skuteczną formę reklamy jaką jest marketing szeptany. W rezultacie daje to gwarancję lojalności Twoich klientów.

Budujemy wzajemne relacje wzmacniając lojalności pracowników oraz klientów.
Dajemy możliwości zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.
Rozbudzamy pozytywne emocje i cieszymy się dobrą zabawą.
Integrujemy personel oraz budujemy prestiż marki.

Dziś pracownik jest nie tylko sprzedawcą ale również fachowym doradcą. Niezwykle ważne jest budowanie autorytetu w oczach klienta oraz umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach trudnych. O wyborze miejsca zakupu w dużym stopniu decydują kompetencje, umiejętności komunikacyjne pracowników oraz wizerunek firmy.

Badanie Tajemniczy Klient polega na przeprowadzeniu ukrytej obserwacji tego, co dzieje się kiedy pracownik spotyka się z klientem. Celem badania jest ocena realnego zaangażowania pracownika w kontakcie z klientem,

Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań firmy. To świadome, zaplanowane i długotrwałe pielęgnowanie stosunków z bliższym i dalszym otoczeniem danej osoby lub organizacji.

Zapisz się na szkolenie

Kontakt

+48 601 77 00 44

Adres

ul. Ostrowskiego 30

Wrocław